Category: Refinansiering

Viktig å huske på før du refinansierer med sikkerhet

Refinansiering med sikkerhet kan være redningen for mange. Om du har eksisterende gjeld hos flere låntilbydere vil det være lønnsomt å samle disse. Ved å refinansiere gjelden din kan du ta tilbake kontrollen over økonomien.

Hva er refinansiering?

Når du refinansierer betyr det at du erstatter eksisterende gjeld med et nytt lån. Formålet med refinansieringen er å få bedre lånevilkår og oversikt. Bedre vilkår vil gi mindre kostnader på lånet ditt.

Fordeler ved refinansiering:

  • Du kan oppnå lavere rente
  • Spar gebyrer ved å kun ha et lån
  • Få gunstigere nedbetalingstid på refinansieringen
  • Bedre oversikt over din totale gjeld
  • Ta tilbake kontrollen over økonomien din

Refinansiering med sikkerhet

Om du refinansierer gjelden din med sikkerhet vil du få de beste vilkårene. Å stille sikkerhet betyr at du gir banken pant i eiendelene dine. Dette må være eiendeler av en viss verdi som eiendom, bil, båt og lignende. Ofte er kravet at sikkerheten skal ha samme eller høyere verdi enn lånet.

Ved å stille sikkerhet gir du banken en ekstra trygghet. Dette gjør at banken kan gi deg som låntaker bedre rente, nedbetalingstid og eventuelt høyere lånebeløp. For banken betyr sikkerheten at de har et pengekrav i noe du eier. Skulle du la være å betale tilbake lånet kan banken få eiendelene tvangssolgt. På den måte sikrer de seg mot eventuelle tap.

Refinansiering uten sikkerhet

Det er også mulig å ta opp et lån uten å stille sikkerhet. For mange vil det også være eneste mulighet. Det er ikke alle som har eiendeler som kan være pant for lånet. Noen har også allerede pantsatt eiendelene de har av verdi. For eksempel om du eier bolig og fortsatt har boliglån med pant i huset.

Å refinansiere uten sikkerhet er ikke nødvendigvis en dårlig løsning. Men du vil ikke få like gode vilkår som når du stiller sikkerhet. Det betyr imidlertid ikke at du ikke vil tjene på å refinansiere gjelden din.

Hva bør du huske på før du refinansierer med sikkerhet?

Det er nok flest fordeler med å refinansiere med sikkerhet, men det er også noen ulemper. Hva bør du egentlig undersøke og huske på når du velger denne lånemetoden?

1. Sett opp et budsjett

Før du begynner å undersøke lånetilbud og sammenligner dem, bør du lage et budsjett. Ved å sette opp et budsjett med alle kostnader får du god oversikt. På den måten kan du se hvor mye du kan betale ned på et lån hver måned. Et budsjett kan du enkelt sette opp på et regneark. Det finnes også ferdig maler for dette tilgjengelig på internett.

Ved å gå igjennom alle utgiftene dine vil du få god oversikt over økonomien din. Legg først inn alle de faste kostnadene. Husk å sett av nok penger til mat, strøm og andre kostnader du har. Legg også inn eventuelle årlige kostnader. Disse kan du dele på 12 måneder slik at du kan sette av et beløp hver måned. Om planen er å refinansiere trenger du ikke å ta med nedbetaling av gjeld som skal refinansieres her. Målet med dette budsjettet er å se hvor mye du kan betale på refinansieringen hver måned.

2. Effektiv rente

Dette tipset gjelder uavhengig av hva slags lån du skal ta opp. Det er en god huskeregel og alltid sammenligne flere lånetilbud. Benytt den effektive renten til å sammenligne. Den viser både hva du betaler i rente, gebyrer og andre kostnader knyttet til lånet. Den nominelle renten viser kun hva du betaler i rente på lånet. Er den nominelle renten lavere hos en tilbyder kan den effektive renten være høyere, dersom gebyrene er høye.

3. Nedbetalingstid

Nedbetalingstiden du får tilbud om har effekt på hva du må betale hver måned. Det vil utgjøre stor forskjell om du betaler over 1 år eller 5 år. Først og fremst må du vite hvor mye du har mulighet til å betale hver måned. Du kan ikke velge en såpass kort nedbetalingstid, at du ikke kan betale avdragene. Samtidig er det lurt å velge så kort nedbetalingstid som mulig. Siden du betaler renter på lånebeløpet vil det bli dyrere jo lenger nedbetalingstid du har.

4. Sikkerhet i dine eiendeler

Det er verdt å tenke på at eiendelene du stiller som sikkerhet, er utsatt om du ikke betaler for deg. La oss si at du misligholder lånet. Da vil banken kunne få eiendelene dine tvangssolgt for å dekke sitt tap. Dette vil få store konsekvenser for deg. Enten du har stilt bolig eller bil som sikkerhet. Derfor er det viktig at du ikke går inn i en låneavtale du ikke kan betjene. Du skal også tåle en renteoppgang på lånet.

5. Bør man spare når man har gjeld?

Er det best å spare, eller betale gjeld i form av forbrukslån, kredittkort eller refinansieringslån raskere? Det enkle svaret er både ja og nei. Først og fremst må du huske på at denne typen gjeld er svært dyr. Det vil derfor alltid lønne seg å nedbetale det raskest mulig. På den andre siden må du være i stand til å kunne betale uforutsette kostnader, så du ikke havner i en situasjon hvor du igjen må ta opp lån. Derfor må du finne riktig balansegang.

Det vil være lurt å spare et bestemt beløp hver måned. Når du har fått refinansiert gjelden din er du på god vei til en bedre økonomi. Du bør derfor jobbe for at du ikke havner i samme situasjon igjen. Den jobben må du starte, allerede mens du betaler ned gjelden din. Samtidig er det viktig å kvitte seg med gjelden slik at du kan bli gjeldfri.

Pensjon og bufferkonto

Det er to viktige ting du bør spare penger til. Den første er en bufferkonto. Denne bufferen skal hjelpe deg til å forbli gjeldfri også etter at gjelden din er innfridd. Den andre er til din fremtidige pensjon. Selv om pensjonssparing er lurt å starte med så tidlig som mulig, er det ikke alle som har rom for det. Om du ikke finner rom til dette mens du betaler ned på lånet ditt bør du vente til du er gjeldfri.

Oppsummering

Om du får refinansiert gjelden din med sikkerhet vil du kunne oppnå flere fordeler. For mange utgjør det å kunne betjene gjelden sin eller ikke, hele forskjellen. Når du refinansierer vil du betale færre gebyrer og mindre renter. Dette kan for mange utgjøre et stort beløp hvert år. Spesielt om du har hatt gjeld hos flere ulike tilbydere. Det vil alltid være en eller flere fordeler med refinansiering med sikkerhet. VI anbefaler deg å bruke disse enkle tipsene til å komme i gang.

7 grunner til å refinansiere med sikkerhet

Det er en kjent sak at ikke alle lån er like dyre. Boliglån og studielån er eksempel på lån med lav rente og gode betingelser. Kredittkort, forbrukslån og andre smålån er eksempel på gjeld med høyere rente. Denne type lån kan bli dyrt om man ikke kan betale raskt tilbake. Likevel gjør kombinasjonen av tilgjengelighet og behov for kapital, at mange ender opp med mer dyr gjeld enn de evner å betale. Heldigvis er der grep man kan ta for å minske kostnadene og bli raskere gjeldfri. Et alternativ er å refinansiere med sikkerhet.

Hva er refinansiering med sikkerhet

Når du refinansierer, tar du ut et nytt lån for å kjøpe ut ett eller flere allerede eksisterende lån. Dette er vanligvis gjort for å erstatte typisk dyr gjeld med et lån med bedre betingelser. Forbrukslån og kredittkortgjeld er typiske lån som er usikrede. Det betyr at bank eller långiver ikke har pant i låntakers eiendel. Dette gir vanligvis dyrere lån.

Refinansierer du med sikkerhet så tar du ut et lån der du stiller med eiendel som sikkerhet til banken. Dette er ofte hus, leilighet og hytte, men også båt og bil kan være aktuelt. Dette gir banken større trygghet på å få tilbakebetalt lånebeløpet. Dette gir deg som låntaker flere fordeler, deriblant lavere rente.

Lavere rentekostnader

En av hovedgrunnene til å refinansiere gjeld til et lån med sikkerhet, er mulighet til å få lavere rentekostnader. Rentesats varierer alt etter hvilke form lånet har, og hvem som tilbyr lånet. Det er eksempelvis ikke uvanlig med rentesats på kredittkort på godt over 20 %. Forbrukslån er generelt noe lavere, men fortsatt betydelig høyere enn lån med sikkerhet.

Låntakers økonomi, i tillegg til samfunnsøkonomiske faktorer, vil også påvirke hvilke renter bankene er villig til å gi. Den renten du fikk for ett år siden er ikke nødvendigvis den renten du vil få i dag. Kan du i tillegg tilby långiver pant i eiendel har du store sjanser for å betydelig redusere dine renteutgifter. Uavhengig av alle andre faktorer, har lån med sikring nesten alltid lavere renter enn lån uten sikring. Her kan det være store beløp å spare.

Lavere gebyrkostnader

Har du mange ulike smålån er det ikke usannsynlig at du betaler flere termingebyr i måneden. Termingebyr er rett og slett et beløp du betaler hver måned i tillegg til avdrag og renter. Termingebyr er vanligvis ikke høye, men dersom du betaler på flere, blir dette samlet en unødvendig stor utgift. Samler du alle disse smålånene til ett større, vil du redusere antall termingebyr, og enkelt redusere utgifter.

La oss se på et tenkt eksempel der noen har fem ulike lån, med et termingebyr på kr 50 per lån. I løpet av en måned betaler denne personen kr 250 for å ha lånene. I løpet av et år blir dette kr 3000. Bare ved å samle lånene i ett lån kan denne personen spare kr 2400 året. Størrelse av terminbeløp vil i virkeligheten selvsagt variere, men å undersøke mulighet til å redusere denne kostnaden er smart.

Lettere å bli gjeldfri

Når du får mindre rente- og gebyrutgifter, vil du hver måned ha mer penger igjen på kontoen. Denne summen kan du selvsagt velge å bruke på det du vil. Dersom budsjettet tilsier det, kan du legge denne summen til betalingen av avdrag. Øker du størrelse på avdrag du betaler per måned, vil du bli gjeldfri på kortere tid. Dette vil videre minske totalkostnadene til dine lån.

Bedre kontroll over egen økonomi

I en travel hverdag er det lett å bli forvirret og miste oversikt over alt som går ut av konto. Dette gjelder spesielt om du har mange lån å forholde deg til. Det kan være lett å fokusere på enkeltbeløp, og ikke hvor mye du faktisk har i totallån. Av og til kan de ulike beløpene du må betale komme som en uvelkommen overraskelse på slutten av måneden. Det kan være vanskelig vite hvor mye du faktisk betaler i renter og gebyr når alle lånene har ulike betingelser.

Ved å samle alle lånene i ett større lån har du bare en betaling i måneden. Dette gjør det lettere planlegge ditt månedsbudsjett, da du vet akkurat hvor mye du må beregne i låneutgifter. Du vet også hvor mye du betaler i avdrag, og hvor lenge det vil gå før du er gjeldfri. I tillegg til de økonomiske fordelene med dette, slipper du bruke mye mental energi på konstant uro over lånene dine.

Mulighet for lengre nedbetalingstid

Forskjellige personer har ulike prioriteringer. For noen er det viktig at totalkostnadene på et lån er så lave som mulig. For andre er det viktigere å ha bedre rom i sin økonomi, og prioriterer dette over lavere totalkostnader. Man er kanskje villig til å betale over lengre tid, men en mindre sum hver måned. Lån uten sikkerhet har vanligvis kort nedbetalingstid. Låntaker har da sjelden særlig mye valg på hvordan prioritere balanse mellom totalkostnad og månedskostnad.

Dersom du velger refinansiering med sikkerhet vi bankene vanligvis tilby lengre nedbetalingstid. Dette betyr du har mer valgfrihet om du vil prioritere større rom i din økonomi, eller lavere totalkostnader.

Mulighet for et større lånebeløp

Kan du stille med sikring for lån, vil refinansiering bety at du har mulighet til å utvide dine lånerammer. Banker er som regel villig til å låne ut større beløp når de har pant i eiendel. Dette kan være nyttig om du har et prosjekt eller nødvendig utgift som ikke kan vente. Kanskje må bilen repareres, eller hvitevarer byttes ut. Det er uansett viktig være klar over at beløpet må betales tilbake. Som med all annen gjeld koster den, og du må gjøre en vurdering på hvor mye du faktisk har råd til.

Minsker risiko for betalingsanmerkninger

Betalingsanmerkninger kan gjøre det vanskelig få mobilabonnement, forsikring eller nye lån. Refinansiering er ikke en magisk tryllestav som automatisk gir deg en sunn økonomi, men det hjelper. Mindre renter og gebyr, i tillegg til mulighet for lengre nedbetaling, minsker risiko for mislighold av lånet. Det hjelper også til å ha rom i økonomien til alle utgifter, slik du heller ikke faller bak på andre betalinger.

Hvem bør vurdere refinansiering med sikkerhet

Det er ikke bare de med betalingsproblemer som bør vurdere denne type refinansiering. Du må selvsagt ha eiendel i tilstrekkelig verdi som du kan stille som pant. Dersom du har dette, og samtidig sitter med mye dyr gjeld, er refinansiering noe som kan lønne seg. Refinansiering kan hjelpe deg rydde opp i økonomien, og få bedre råd totalt.

Som alle økonomiske avgjørelser, er ikke dette en løsning som passer for alle. Å gi bankene pant i dine eiendeler vil alltid medføre en viss risiko skulle du misligholde lånet. Vær derfor bevisst på dette før du inngår en eventuell avtale.

Refinansiering av gjeld og lån

Betaler du ned på flere lån, betaler du også rente flere steder. Hvis du i tillegg til lån har kredittkort det løper renter på, kan det bli dyrt. Rentenivået på lån avgjøres av hvilket type lån det er. Lån med sikkerhet har en lavere rente enn lån uten sikkerhet. Typiske lån med sikkerhet er bolig- og billån, hvor bankene kan ta pant i en eiendel. Lån uten sikkerhet krever ikke dette, slik som forbrukslån, kredittkort og handlekontoer. Bankene tar en høyere risiko når de låner ut slike lån, derfor er renten også relativt høyere på disse tilbudene.

Hvordan refinansiere gjeld

Hvordan du kan refinansiere, avhenger av om du eier en bolig eller ikke. Hvis du eier en bolig uten gjeld, kan du ta opp lån med sikkerhet i boligen. Disse lånene har lavere rente enn forbrukslån. Så lenge bankene har en sikkerhet, vil renten bli lavere.

Hvis du eier en bolig, men sitter med boliglån, kan du refinansiere boliglånet. Da øker du lånet slik at du får inkludert all gjelden inn i dette ene lånet. Husk å sjekke hvor mye dette vil koste i renter over tid, siden boliglånet har lenger nedbetalingstid.

Forbrukslån er en mulighet om du ikke eier en bolig. Her vil renten være høyere, med mindre du stiller med sikkerhet. Du kan likevel få en bedre rente enn ved å ikke refinansiere. Det er også muligheter for å kutte nedbetalingstiden, og bli fortere gjeldsfri.

Finn beste tilbud på refinansiering

De fleste banker som tilbyr forbrukslån, tilbyr også en form for refinansiering. Hvilken bank du skal gå for er ikke alltid enkelt å vite. Du kan lett finne informasjon om de ulike tilbudene på bankens hjemmeside. Du kan også bruke en samleside som sammenligner alle tilbudene.

For å finne det beste tilbudet, er det viktig å sammenligne hva de ulike bankene kan tilby. Her er det viktig å se på effektiv rente, ikke nominell rente. Du må også ta hensyn til andre kostnader, samt nedbetalingstid. Alt dette påvirker den totale kostnaden.

Selv om mange refinansierer for å få ned den månedlige kostnaden, hjelper det lite om den totale kostnaden blir større. Det kan være en fordel å sammenligne månedskostnadene, men pass også på hvor mye den totale summen blir. Har du muligheten til å betale mer, vil det lønne seg.

Hvordan spare på å samle lån

Når du skal samle flere små lån i ett større, er det flere ting du må huske på. Grunn til å samle gjeld er for å spare penger. Det er greit å vite hvor mye du betaler og hvor lang nedbetalingstid lånene har med dagens ordning.

Når du har informasjon om hvor mye dagens kostnader er kan du enkelt se hvor mye du sparer. For at det skal lønne seg å refinansiere må den totale kostnaden på det nye lånet bli lavere. Dette påvirkes av hvor høy renten blir, og hvor lang nedbetalingstid du velger.

Ved refinansiering prøver du å få ned de månedlige kostnadene. Du vil ikke spare penger på dette med mindre du også får ned nedbetalingstiden. Det er ved å betale ned gjeld raskt at du faktisk vil spare penger, selv om det ikke blir noen forandringer i månedsutgiftene.

Fordeler og ulemper

Fordeler med å samle lån og kreditter

  • Lavere rente
  • Mulighet for kortere nedbetalingstid
  • Mindre utgifter i måneden

Ulemper med å samle lån og kreditter

  • Forlenget nedbetalingstid
  • Mer utgifter til renter over tid

Samle gjeld i boliglånet

En måte å refinansiere på, er å samle gjelden i boliglånet. Når du gjør dette øker du lånerammen du har på boligen, og samler all annen gjeld her. Da vil du få samme rekordlave rente som på boliglånet. Danskebank forklarer enkelt hvordan du kan gjøre dette.

Per i dag er renten på boliglån rekordlav, og ligger hos flere banker tett på 1,5 %. Til sammenligning ligger renten på forbrukslån gjennomsnittlig på 15 %. Har du muligheten, er refinansiering mot boliglånet dermed et bedre alternativ. Du kan oppnå bedre betingelser, og dermed spare penger.

For å kunne refinansiere boliglånet må du ha en oppdatert verdivurdering på boligen. Du må også passe på å unngå en belåning på mer en 60 % av boligen. Ligger du under denne grensen, vil du få bedre betingelser og en lavere rente enn om du ligger over.

Samle gjeld i et større forbrukslån

Har du ikke mulighet til å samle all gjeld i et boliglån, kan forbrukslån være et alternativ. Selv om renten er høyere, blir den totale kostnaden lavere. Dette da du kun betaler renter til en aktør. Betaler du 300 kroner i renter på fem forskjellige kort blir det fort dyrt.

Som en hovedregel kan ikke bankene tilby et forbrukslån som tar mer enn fem år å nedbetale. Unntaket er hvis du søker refinansiering. Da kan du få opp mot 15 år til å nedbetale et lån. Hvor lang nedbetalingstid du velger, påvirker hvor høy rente du får.

Uansett rentenivå, vil du i de fleste tilfeller være tjent med å samle flere lån i ett. I tillegg til å spare penger på renteutgifter, vil du få en bedre oversikt. Får du ned de månedlige kostnadene kan en spare her og. Sett at det ikke påvirker den totale kostnaden negativt.

I tilfelle betalingsproblemer

Har du kun ett lån, vil det bli enklere å forhandle om du opplever å ikke kunne betale lånet. Avdragsfrihet er en mulighet. Da vil du i en periode kun betale renter på lånet. Det kan være en måte å få kontroll på utgiftene, om du mister inntekt for en periode.

Forsikring på lån

De fleste lån tilbyr også en forsikring. Har du betalingsforsikring på lån, får du hjelp til å betjene lånet dersom du skulle havne i uføre. Du kan søke forsikring for hjelp til betaling kort tid etter du har blitt sykemeldt eller arbeidsledig. De fleste forsikringer vil gjelde i minimum 1 år.

Forhandle om refinansiering

Hvis du uten forvarsel mister deler av inntekten, er det fortsatt mulig å refinansiere. Da kan du forhandle med banken om lavere rente, eller lenger nedbetalingstid. Begge to kan føre til lavere utgifter i måneden. Når du får økt inntekt igjen, kan du enkelt begynne å betale mer.

Ofte stilte spørsmål

Hva er rentenivået ved refinansiering?

Dette avhenger av om du refinansierer med boliglån eller forbrukslån.

Hvordan kan jeg refinansiere?

Det finnes spesifikke søknader for lån til refinansiering av gjeld.

Hvor finner jeg det beste lånet?

Bruk en sammenligningstjeneste for å finne lånet med best betingelser.

Kan jeg innfri lånet før tiden?

Ja, du kan betale ned raskere ved ekstra innbetalinger på avdrag.

Hvor lang tid tar det før jeg får svar?

I de fleste tilfeller får en svar innen 24 timer.

Hvor lang nedbetalingstid kan jeg få?

De fleste banker tilbyr opp mot 15 år ved refinansiering.