Viktig å huske på før du refinansierer med sikkerhet

Viktig å huske på før du refinansierer med sikkerhet

Refinansiering med sikkerhet kan være redningen for mange. Om du har eksisterende gjeld hos flere låntilbydere vil det være lønnsomt å samle disse. Ved å refinansiere gjelden din kan du ta tilbake kontrollen over økonomien.

Hva er refinansiering?

Når du refinansierer betyr det at du erstatter eksisterende gjeld med et nytt lån. Formålet med refinansieringen er å få bedre lånevilkår og oversikt. Bedre vilkår vil gi mindre kostnader på lånet ditt.

Fordeler ved refinansiering:

  • Du kan oppnå lavere rente
  • Spar gebyrer ved å kun ha et lån
  • Få gunstigere nedbetalingstid på refinansieringen
  • Bedre oversikt over din totale gjeld
  • Ta tilbake kontrollen over økonomien din

Refinansiering med sikkerhet

Om du refinansierer gjelden din med sikkerhet vil du få de beste vilkårene. Å stille sikkerhet betyr at du gir banken pant i eiendelene dine. Dette må være eiendeler av en viss verdi som eiendom, bil, båt og lignende. Ofte er kravet at sikkerheten skal ha samme eller høyere verdi enn lånet.

Ved å stille sikkerhet gir du banken en ekstra trygghet. Dette gjør at banken kan gi deg som låntaker bedre rente, nedbetalingstid og eventuelt høyere lånebeløp. For banken betyr sikkerheten at de har et pengekrav i noe du eier. Skulle du la være å betale tilbake lånet kan banken få eiendelene tvangssolgt. På den måte sikrer de seg mot eventuelle tap.

Refinansiering uten sikkerhet

Det er også mulig å ta opp et lån uten å stille sikkerhet. For mange vil det også være eneste mulighet. Det er ikke alle som har eiendeler som kan være pant for lånet. Noen har også allerede pantsatt eiendelene de har av verdi. For eksempel om du eier bolig og fortsatt har boliglån med pant i huset.

Å refinansiere uten sikkerhet er ikke nødvendigvis en dårlig løsning. Men du vil ikke få like gode vilkår som når du stiller sikkerhet. Det betyr imidlertid ikke at du ikke vil tjene på å refinansiere gjelden din.

Hva bør du huske på før du refinansierer med sikkerhet?

Det er nok flest fordeler med å refinansiere med sikkerhet, men det er også noen ulemper. Hva bør du egentlig undersøke og huske på når du velger denne lånemetoden?

1. Sett opp et budsjett

Før du begynner å undersøke lånetilbud og sammenligner dem, bør du lage et budsjett. Ved å sette opp et budsjett med alle kostnader får du god oversikt. På den måten kan du se hvor mye du kan betale ned på et lån hver måned. Et budsjett kan du enkelt sette opp på et regneark. Det finnes også ferdig maler for dette tilgjengelig på internett.

Ved å gå igjennom alle utgiftene dine vil du få god oversikt over økonomien din. Legg først inn alle de faste kostnadene. Husk å sett av nok penger til mat, strøm og andre kostnader du har. Legg også inn eventuelle årlige kostnader. Disse kan du dele på 12 måneder slik at du kan sette av et beløp hver måned. Om planen er å refinansiere trenger du ikke å ta med nedbetaling av gjeld som skal refinansieres her. Målet med dette budsjettet er å se hvor mye du kan betale på refinansieringen hver måned.

2. Effektiv rente

Dette tipset gjelder uavhengig av hva slags lån du skal ta opp. Det er en god huskeregel og alltid sammenligne flere lånetilbud. Benytt den effektive renten til å sammenligne. Den viser både hva du betaler i rente, gebyrer og andre kostnader knyttet til lånet. Den nominelle renten viser kun hva du betaler i rente på lånet. Er den nominelle renten lavere hos en tilbyder kan den effektive renten være høyere, dersom gebyrene er høye.

3. Nedbetalingstid

Nedbetalingstiden du får tilbud om har effekt på hva du må betale hver måned. Det vil utgjøre stor forskjell om du betaler over 1 år eller 5 år. Først og fremst må du vite hvor mye du har mulighet til å betale hver måned. Du kan ikke velge en såpass kort nedbetalingstid, at du ikke kan betale avdragene. Samtidig er det lurt å velge så kort nedbetalingstid som mulig. Siden du betaler renter på lånebeløpet vil det bli dyrere jo lenger nedbetalingstid du har.

4. Sikkerhet i dine eiendeler

Det er verdt å tenke på at eiendelene du stiller som sikkerhet, er utsatt om du ikke betaler for deg. La oss si at du misligholder lånet. Da vil banken kunne få eiendelene dine tvangssolgt for å dekke sitt tap. Dette vil få store konsekvenser for deg. Enten du har stilt bolig eller bil som sikkerhet. Derfor er det viktig at du ikke går inn i en låneavtale du ikke kan betjene. Du skal også tåle en renteoppgang på lånet.

5. Bør man spare når man har gjeld?

Er det best å spare, eller betale gjeld i form av forbrukslån, kredittkort eller refinansieringslån raskere? Det enkle svaret er både ja og nei. Først og fremst må du huske på at denne typen gjeld er svært dyr. Det vil derfor alltid lønne seg å nedbetale det raskest mulig. På den andre siden må du være i stand til å kunne betale uforutsette kostnader, så du ikke havner i en situasjon hvor du igjen må ta opp lån. Derfor må du finne riktig balansegang.

Det vil være lurt å spare et bestemt beløp hver måned. Når du har fått refinansiert gjelden din er du på god vei til en bedre økonomi. Du bør derfor jobbe for at du ikke havner i samme situasjon igjen. Den jobben må du starte, allerede mens du betaler ned gjelden din. Samtidig er det viktig å kvitte seg med gjelden slik at du kan bli gjeldfri.

Pensjon og bufferkonto

Det er to viktige ting du bør spare penger til. Den første er en bufferkonto. Denne bufferen skal hjelpe deg til å forbli gjeldfri også etter at gjelden din er innfridd. Den andre er til din fremtidige pensjon. Selv om pensjonssparing er lurt å starte med så tidlig som mulig, er det ikke alle som har rom for det. Om du ikke finner rom til dette mens du betaler ned på lånet ditt bør du vente til du er gjeldfri.

Oppsummering

Om du får refinansiert gjelden din med sikkerhet vil du kunne oppnå flere fordeler. For mange utgjør det å kunne betjene gjelden sin eller ikke, hele forskjellen. Når du refinansierer vil du betale færre gebyrer og mindre renter. Dette kan for mange utgjøre et stort beløp hvert år. Spesielt om du har hatt gjeld hos flere ulike tilbydere. Det vil alltid være en eller flere fordeler med refinansiering med sikkerhet. VI anbefaler deg å bruke disse enkle tipsene til å komme i gang.