Fordeler og ulemper ved å refinansiere studielånet

Fordeler og ulemper ved å refinansiere studielånet

Hvis man vurderer å refinansiere studielånet sitt, kan det være lurt å sette seg inn i betingelsene på lånet. På Lanekassen.no finner man alle disse. Det å refinansiere kan ha mange og store fordeler, men man bør vite hva man gjør. Å refinansiere er å ta opp et nytt lån for å erstatte ett eller flere andre.

Et studielån er et lån man kan få fra Lånekassen hvis man er elev eller student. Dette lånet skal sørge for at man har noe å leve av mens man studerer. Det gis studielån for 11 måneder i året. Studielånet er usikret, det betyr at det ikke blir tatt pant i noe låntaker eier.

Refinansiering

Hvis man har mange små lån eller flere kredittkort man betaler på, kan det være lurt å refinansiere. Da kan man få samlet alt i ett lån. Man vil kun ha en kreditor å forholde seg til, og bare en faktura å betale. Rent praktisk er det enklere, og man vil få bedre oversikt over egen økonomi.

Man kan spare penger på å samle alt. Mange smålån og kredittkort har relativt høy rente. Selv om det nye lånet også har høy rente kan man spare penger fordi man bare betaler på ett lån. Man kan også spare fakturagebyrer og andre gebyrer. Disse kan utgjøre en stor sum totalt, men er lette å overse.

Fordeler med studielån

Når det kommer til studielån kan det stille seg annerledes. Lånet har mange fordeler. For det første er lånet er rentefritt så lenge man er under utdannelse. Det kan derfor være lønnsomt å ta opp studielån selv for dem som ikke trenger det. Da kan det stå på konto og så betales tilbake når rentene begynner å løpe.

Renten på studielån er lav. Denne blir bestemt seks ganger i året. Den skal være 0,15 prosentpoeng lavere enn gjennomsnittet av de de beste boliglånene på markedet. Det kan selvfølgelig være forskjeller på fast og flytende rente. I utgangspunktet har alle flytende rente på studielånet. Uansett kan det bli vanskelig å finne noe bedre enn det Lånekassen tilbyr.

Forsikring

Studielånet har gjeldsforsikring. Det betyr at ingen arver gjelden hvis låntaker dør. Hvis man blir uføretrygdet, og dermed får lavere inntekt, kan man søke om å få slettet hele eller deler av lånet. Om man skulle bli syk eller arbeidsledig over en lengre periode kan man få rentefritak på lånet. Det er også mulig å få betalingsfrie måneder.

Samlet sett er studielånet et svært fordelaktig lån. Så bra er det at Smarte Penger både anbefaler at man låner mest mulig og at man utsetter nedbetalingen lengst mulig. All annen gjeld bør betales først. Og skulle man ikke ha annen gjeld er anbefalingen at man heller setter penger på høyrentekonto enn å betale ned lånet fortere.

Ulike vilkår

Ved å refinansiere kan man øke løpetiden på et lån. Det betyr at man bruker lenger tid på å betale det ned. Dette kan gjøre lånet dyrere totalt, men det kan likevel være lurt i gitte situasjoner. Hvis man sliter med å få endene til å møtes hver måned kan det være bedre å betale mindre men over lengre tid.

De samlede fordelene med et studielån er store. Man kan likevel klare å finne enkelte vilkår i andre banker som kan konkurrere med Lånekassen. Mange ganger kan det være lurt å prøve å forhandle om betingelsene på lån, kanskje kan banken strekke seg lenger. Det er forsøket verdt, det verste man kan få er et nei.

Oppsummering

  • Studielån har mange fordeler
  • Studielånet er ikke noe poeng å refinansiere

Man bør uansett sette deg godt inn i vilkårene. Det kan lønne seg å bruke litt tid. Både Lånekasse og andre banker har kundeveiledere som kan hjelpe deg. Smarte Penger konkluderer i alle fall klart. Selv i perioder med rentefall, der Lånekassens rente er høyere enn andres, er det ingen god idé å refinansiere studielånet man har.