7 grunner til å refinansiere med sikkerhet

7 grunner til å refinansiere med sikkerhet

Det er en kjent sak at ikke alle lån er like dyre. Boliglån og studielån er eksempel på lån med lav rente og gode betingelser. Kredittkort, forbrukslån og andre smålån er eksempel på gjeld med høyere rente. Denne type lån kan bli dyrt om man ikke kan betale raskt tilbake. Likevel gjør kombinasjonen av tilgjengelighet og behov for kapital, at mange ender opp med mer dyr gjeld enn de evner å betale. Heldigvis er der grep man kan ta for å minske kostnadene og bli raskere gjeldfri. Et alternativ er å refinansiere med sikkerhet.

Hva er refinansiering med sikkerhet

Når du refinansierer, tar du ut et nytt lån for å kjøpe ut ett eller flere allerede eksisterende lån. Dette er vanligvis gjort for å erstatte typisk dyr gjeld med et lån med bedre betingelser. Forbrukslån og kredittkortgjeld er typiske lån som er usikrede. Det betyr at bank eller långiver ikke har pant i låntakers eiendel. Dette gir vanligvis dyrere lån.

Refinansierer du med sikkerhet så tar du ut et lån der du stiller med eiendel som sikkerhet til banken. Dette er ofte hus, leilighet og hytte, men også båt og bil kan være aktuelt. Dette gir banken større trygghet på å få tilbakebetalt lånebeløpet. Dette gir deg som låntaker flere fordeler, deriblant lavere rente.

Lavere rentekostnader

En av hovedgrunnene til å refinansiere gjeld til et lån med sikkerhet, er mulighet til å få lavere rentekostnader. Rentesats varierer alt etter hvilke form lånet har, og hvem som tilbyr lånet. Det er eksempelvis ikke uvanlig med rentesats på kredittkort på godt over 20 %. Forbrukslån er generelt noe lavere, men fortsatt betydelig høyere enn lån med sikkerhet.

Låntakers økonomi, i tillegg til samfunnsøkonomiske faktorer, vil også påvirke hvilke renter bankene er villig til å gi. Den renten du fikk for ett år siden er ikke nødvendigvis den renten du vil få i dag. Kan du i tillegg tilby långiver pant i eiendel har du store sjanser for å betydelig redusere dine renteutgifter. Uavhengig av alle andre faktorer, har lån med sikring nesten alltid lavere renter enn lån uten sikring. Her kan det være store beløp å spare.

Lavere gebyrkostnader

Har du mange ulike smålån er det ikke usannsynlig at du betaler flere termingebyr i måneden. Termingebyr er rett og slett et beløp du betaler hver måned i tillegg til avdrag og renter. Termingebyr er vanligvis ikke høye, men dersom du betaler på flere, blir dette samlet en unødvendig stor utgift. Samler du alle disse smålånene til ett større, vil du redusere antall termingebyr, og enkelt redusere utgifter.

La oss se på et tenkt eksempel der noen har fem ulike lån, med et termingebyr på kr 50 per lån. I løpet av en måned betaler denne personen kr 250 for å ha lånene. I løpet av et år blir dette kr 3000. Bare ved å samle lånene i ett lån kan denne personen spare kr 2400 året. Størrelse av terminbeløp vil i virkeligheten selvsagt variere, men å undersøke mulighet til å redusere denne kostnaden er smart.

Lettere å bli gjeldfri

Når du får mindre rente- og gebyrutgifter, vil du hver måned ha mer penger igjen på kontoen. Denne summen kan du selvsagt velge å bruke på det du vil. Dersom budsjettet tilsier det, kan du legge denne summen til betalingen av avdrag. Øker du størrelse på avdrag du betaler per måned, vil du bli gjeldfri på kortere tid. Dette vil videre minske totalkostnadene til dine lån.

Bedre kontroll over egen økonomi

I en travel hverdag er det lett å bli forvirret og miste oversikt over alt som går ut av konto. Dette gjelder spesielt om du har mange lån å forholde deg til. Det kan være lett å fokusere på enkeltbeløp, og ikke hvor mye du faktisk har i totallån. Av og til kan de ulike beløpene du må betale komme som en uvelkommen overraskelse på slutten av måneden. Det kan være vanskelig vite hvor mye du faktisk betaler i renter og gebyr når alle lånene har ulike betingelser.

Ved å samle alle lånene i ett større lån har du bare en betaling i måneden. Dette gjør det lettere planlegge ditt månedsbudsjett, da du vet akkurat hvor mye du må beregne i låneutgifter. Du vet også hvor mye du betaler i avdrag, og hvor lenge det vil gå før du er gjeldfri. I tillegg til de økonomiske fordelene med dette, slipper du bruke mye mental energi på konstant uro over lånene dine.

Mulighet for lengre nedbetalingstid

Forskjellige personer har ulike prioriteringer. For noen er det viktig at totalkostnadene på et lån er så lave som mulig. For andre er det viktigere å ha bedre rom i sin økonomi, og prioriterer dette over lavere totalkostnader. Man er kanskje villig til å betale over lengre tid, men en mindre sum hver måned. Lån uten sikkerhet har vanligvis kort nedbetalingstid. Låntaker har da sjelden særlig mye valg på hvordan prioritere balanse mellom totalkostnad og månedskostnad.

Dersom du velger refinansiering med sikkerhet vi bankene vanligvis tilby lengre nedbetalingstid. Dette betyr du har mer valgfrihet om du vil prioritere større rom i din økonomi, eller lavere totalkostnader.

Mulighet for et større lånebeløp

Kan du stille med sikring for lån, vil refinansiering bety at du har mulighet til å utvide dine lånerammer. Banker er som regel villig til å låne ut større beløp når de har pant i eiendel. Dette kan være nyttig om du har et prosjekt eller nødvendig utgift som ikke kan vente. Kanskje må bilen repareres, eller hvitevarer byttes ut. Det er uansett viktig være klar over at beløpet må betales tilbake. Som med all annen gjeld koster den, og du må gjøre en vurdering på hvor mye du faktisk har råd til.

Minsker risiko for betalingsanmerkninger

Betalingsanmerkninger kan gjøre det vanskelig få mobilabonnement, forsikring eller nye lån. Refinansiering er ikke en magisk tryllestav som automatisk gir deg en sunn økonomi, men det hjelper. Mindre renter og gebyr, i tillegg til mulighet for lengre nedbetaling, minsker risiko for mislighold av lånet. Det hjelper også til å ha rom i økonomien til alle utgifter, slik du heller ikke faller bak på andre betalinger.

Hvem bør vurdere refinansiering med sikkerhet

Det er ikke bare de med betalingsproblemer som bør vurdere denne type refinansiering. Du må selvsagt ha eiendel i tilstrekkelig verdi som du kan stille som pant. Dersom du har dette, og samtidig sitter med mye dyr gjeld, er refinansiering noe som kan lønne seg. Refinansiering kan hjelpe deg rydde opp i økonomien, og få bedre råd totalt.

Som alle økonomiske avgjørelser, er ikke dette en løsning som passer for alle. Å gi bankene pant i dine eiendeler vil alltid medføre en viss risiko skulle du misligholde lånet. Vær derfor bevisst på dette før du inngår en eventuell avtale.